Muud teenused

Peale pealisehituse pakume ka teisi sõidukitega seonduvaid töid

  • Luksepatööd
  • Jäätmekäitlustehnika remont
  • Hüdrosüsteemide ehitus, remont ja hüdrosilindrite remont
  • Keevitustööd
  • Treitööd
  • Väljakutse objektile
  • Tööd väljaspool tööaega vastavalt kokkuleppele

Mõned meie teostatud tööd

Vaata veel tehtud töid siit